About

InTechCo được thành lập từ năm 2001 và hoạt động trong lĩnh vực thương mại.

Kể từ năm 2009, công ty chuyển sang lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đầu tư, phát triển, quản lý và khai thác bất động sản tại Đức.

Nhân sự chủ chốt của InTechCo bao gồm một nhóm các kỹ sư công nghệ người Việt được đào tạo tại Đức cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, trong lĩnh vực M&A và các chuyên gia phát triển-quản lý dự án người Đức

Investment

Trang này giới thiệu qua về mảng hoạt động đầu tư của InTechCo

Technology

Trang này giới thiệu chung về mảng công nghệ của InTechCo

Consulting

Trang này giới thiệu chung về mảng tư vấn của InTechCo